Här visas toppresultaten på testen.

TÄNKVÄRT I


Anders Andersson        11/30

 

TÄNKVÄRT II


 

 

 

MIIDO


Anders Andersson       7/15