REGLER

 • Testen ska lösas enskilt utan hjälp från andra människor. Undvik att diskutera svarsalternativ med andra.
 • Andra källor som böcker och Internet är tillåtna att använda.
 • Tiden för att lösa testen är obegränsad. Arbeta tills du känner dig nöjd med svaren eller tills du nått din gräns.
 • Man får ett poäng för varje rätt svar och inga poängavdrag sker för felaktiga svar.
 • Ett inskick per test och person.

INSKICK

När du känner dig nöjd med svaren på testet du gjort så skickar du ett mail till test@infotainment.nu med följande information:

 • Förnamn Efternamn
 • Ålder
 • E-postadress
 • Hur lång tid du arbetade med testet.
 • (Frivilligt) Resultat på tidigare IQ-test du gjort. Endast första försöket på varje test.
 • Vilket test du gjorde samt alla dina svar.

Om du vill få ett officiellt resultat och få med ditt namn och antal rätt på topplistan så tas en kostnad ut på 20 kr. Skicka donationen via knappen här nedan med e-postadressen som motsvarar den du skickade in svaren med. Om du vill göra en donation enbart för att visa uppmuntran för arbetet jag har lagt ned med att skapa och rätt testen så går det självklart också bra.