Välkommen!     

På den här sidan hittar du intelligenstest med hög svårighetsgrad.

Det finns tre olika typer av test

  • Verbala
  • Spatiala
  • IQPussel


Verbala test

Dessa är utformade för att testa din språkliga associationsförmåga och ditt ordförråd.

Spatiala test
Test som liknar de klassiska IQ-testen som används av bl.a. Mensa. De är uppbyggda av figurer i serier eller matriser där man ska lista ut vilken figur som saknas.

Kristallklart
Detta är en ny typ av test som är utformade av mig. De är en blandning mellan logik och allmänkunskap och kräver kreativitet och bred (men inte djup) kunskap inom många ämnen. Om du är bekant med begreppen fluid intelligence och crystallized intelligence så är dessa viktade mot crystallized intelligence.