Whisky

Växter förvandlar vatten och koldioxid till en sockerart kallad glukos. Glukos tillsammans med jäst producerar etanol vilket via destillation samlas ihop för att sedan lagras på tunnor och långsamt förvandlas till drycken vi kallar ”Whisky”. TILLVERKNING MaltingWhisky görs främst av fyra sorters säd: korn, råg, majs och vete. Sädesslaget som skall användas samlas in och
Continue reading Whisky